TRUNG TÂM CHIẾN THỜI KHÔNG

Thời gian: Mỗi thứ 2,4,6 lúc 20:30 - 21:00 

Điều kiện mở: Ngày 5 mở server , nhân vật đạt CS2 Lv1

Cách chơi:

- Sau khi mở sẽ làm mới 5 Trung Tâm Lớn ở khu vực Trung Tâm Chiến Trường và Trung Tâm Nhỏ ở khu vực xung quanh

- Theo dõi trạng thái tiến độ của từng server trên bản đồ

 

- Khi các Chiến Binh trong cùng 1 server vào trong phạm vi của Trung Tâm, tiến độ Server này sẽ từ từ tăng lên. Nếu có nhiều Chiến Binh thuộc server khác trong phạm vi của trung tâm, tiến độ sẽ tạm dừng. Nếu bạn thành công trong việc “ĐÁ” server thù địch, thì sẽ tiếp tục tăng tiến độ. Nếu bị kẻ địch tiêu diệt, thì tiến độ bắt đầu giảm sút.

- Tốc độ chiếm đóng trung tâm tỷ lệ thuận với số lượng người trong trung tâm, càng đông thì tốc độ càng nhanh

- Trung Tâm bị chiếm lĩnh: Khi có nhiều Chiến Binh server khác bên trong phạm vi trung tâm đã được chiếmkhông có quân bảo vệ, tiến độ chiếm đóng trung tâm sẽ giảm dần. Khi quân bảo vệ quay trở lại trung tâm, việc giảm tiến độ chiếm trung tâm sẽ tạm dừng (Trung tâm đã chiếm phải có Quân bảo vệ)

- Chiếm Trung Tâm cùng với hạ kẻ địch có thể nhận được điểm. Sau khi sự kiện kết thúc điểm càng cao thì thưởng Server càng ngon.

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy