VÙNG ĐẤT DỊ HÓA

Cấp độ yêu cầu: CS0 Lv90

Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm (EXP)

Tổng quan:

- Mỗi ngày có 2 lượt khiêu chiến

- Nhanh chóng giết quái trước khi xếp hạng sao giảm xuống

- Xếp hạng sao càng giảm, điểm EXP nhận được càng thấp

 

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy