VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIÊN

Cấp độ yêu cầu: CS0 Lv40

Phần thưởng: Đá Cường Hóa Trang Bị

Tổng quan:

- Mỗi lần lên cấp chuyển sinh sẽ mở được 1 tầng tương ứng

- Hoàn thành 3 tiến độ phó bản trong 120 giây để duy trì Xếp Hạng SSS

 
- Có thể dùng [Vé tham gia viện nghiên cứu] hoặc [Kim cương] để tăng số lần khiêu chiến
 

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy