SĂN BẮN BOSS

Cấp độ yêu cầu: CS0 Lv50

Phần thưởng:

- Trang Bị Nhân Vật

- Xu Bcoin

Tổng quan:

- Mỗi ngày có 5 lượt khiêu chiến BOSS

- Cài đặt theo dõi để nhận thông báo trước khi làm mới BOSS

Save

- Tăng sát thương BOSS khi cổ vũ bằng [Vàng] [Kim Cương]

- Người chơi có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ thành viên Bang Hội, có 6 lượt hỗ trợ, hỗ trợ thành công sẽ được thưởng

 
- Sau khi BOSS bị hạ, tất cả người chơi nhận Thưởng Tham Gia
- BOSS sẽ rơi Trang Bị Cam, Trang Bị Đỏ (CS2 sẽ rơi) và Tài Nguyên Hiếm
- Ngươi chơi gây sát thương cao nhất có thể nhận thêm phần thưởng
 

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy