KIỂM TRA GEN-CY

⭐ Cấp độ yêu cầu: CS1 Lv20

Phần thưởng:

- Điểm kinh nghiệm (EXP)

- Neuron (cao cấp)

 

Tổng quan:

- Trả lời câu hỏi, thông tin về Cyber Fantasy để kiểm chứng mức độ hiểu rõ game của người chơi

- Ngoài chơi chỉ cần đoán đúng 8/10 câu sẽ nhận được phần thưởng

- Đoán đúng 8 câu trở lên trong vòng 3 ngày có thể mở khóa Hoàn Thành Nhanh

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy