DÃ NGOẠI TREO MÁY

Cấp độ yêu cầu: CS1 Lv30

Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm (EXP)

Tổng quan:

- Tiến vào nơi hoang dã tiêu diệt Kẻ Đột Nhập có thể nhận EXP

- Mỗi ngày có thể tiêu diệt 3000 Kẻ Đột Nhập

- Sau khi Chiến Thời Không mở, có thể vào Chiến Thời Không để tiến hành tiêu diệt

- Vào Chiến Thời Không tiêu diệt Kẻ Đột Nhập sẽ nhận càng nhiều EXP, đồng thời cũng đối mặt với khiêu chiến càng lớn

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy