BOSS ĐẤU TRƯỜNG

⭐ Cấp độ yêu cầu: CS2 Lv0

⭐ Phần thưởng: Trang Bị Cao Cấp, Vũ Khí Cao Cấp

⭐ Tổng quan:

- Mỗi ngày có 2 lượt khiên chiến BOSS, đây là đấu trường rơi trang bị đỏ hiếm

- Cấp tầng đấu trường sẽ mở phụ thuộc vào cấp chuyển sinh nhân vật

- Chỉ có người tiêu diệt có thể nhận thưởng, tham gia không có thưởng

- Cài đặt theo dõi để nhận thông báo trước khi làm mới BOSS

- Người chơi có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ thành viên Bang Hội, có 6 lượt hỗ trợ, hỗ trợ thành công sẽ được thưởng

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy