[EVENT WEB] CYBER LUCKY (22.05 - 26.05)

  Tham gia ngay Sự Kiện Cyber Lucky - 100% Quay Là Trúng để nhận về Combo vật phẩm hiếm cùng kho KIM CƯƠNG tích lũy khổng lồ

Thời Gian:

_Thời gian tính nạp: 00:00, 22.05

_Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59, 26.05

_Thời gian đóng trang event: 00:00, 28.05

 

 Thể Lệ:

 Chỉ tính những giao dịch trên Webshop ( không tính giao dịch thông qua CHPlay / Appstore / APK )

 Mỗi 100.000 VNĐ giao dịch, Chiến Binh sẽ nhận 1 lượt quay MAY MẮN

 Quay trúng vật phẩm nào sẽ nhận thưởng tương ứng. Lượt quay có thể cộng dồn

 Mỗi 1 lượt quay của tất cả người chơi, hệ thống sẽ cộng 200 KIM CƯƠNG vào RƯƠNG THƯỞNG

 Nếu người chơi quay vào CẢ 3 CYBER LUCKY thì sẽ nhận được toàn bộ số Kim Cương trong RƯƠNG THƯỞNG (1 sẽ không được tính quà)

Phần thưởng:

- Mỗi lần quay, Chiến Binh sẽ có xác suất nhận 1 trong các vật phẩm sau:

 

- Nếu người chơi quay vào 3 CYBER LUCKY thì sẽ nhận được toàn bộ số Kim Cương trong RƯƠNG THƯỞNG

HƯỚNG DẪN THAM GIA

Bước 1: Đăng nhập vào Webshop. Chọn server và nhân vật (cố định, không thay đổi được). Sau đó mua các gói vật phẩm cần mua

Bước 2: Nhấn nút CYBER LUCKY trên trang Webshop để đến giao diện sự kiện

 

Bước 3: Tiến hành quay và nhận thưởng

 

Bước 4: Vào lịch sử nhận quà và bấm nhận (quà sẽ được gửi trực tiếp vào thư ingame)

 

 Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ được trao vào thư ingame theo nhân vật - server mà Chiến Binh đã chọn lúc đầu (lưu ý kiểm tra kĩ khi đăng nhập lần đầu vào trang sự kiện)

- Trang sự kiện sẽ mở đến hết ngày 28/05 để người chơi có thể dùng hết những lượt quay còn lại

- Các giao dịch trên Webshop sẽ được tính từ lúc 00:00 ngày 22/05 đến 23:59 ngày 26/05

- Rương thưởng là quỹ thưởng chung cho toàn server

- Mọi quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.