GÓI 0 ĐỒNG (NGÀY 1 MỞ SERVER)

Biểu tượng: 

Thời gian: Từ ngày 1 mở server đến ngày 14

Điều kiện mở: Đạt cấp 101 sẽ mở khóa

Mua ngay Gói 0 Đồng cơ hội sở hữu ngay những vật phẩm quý hiếm khi mua tại Webshop Mua ngay

- Hoàn trả Kim Cương với mức giá lợi hơn giá mua gói nạp

- Thời trang Huyễn Âm Hoa Lệ :  38880 Lực Chiến

- Chiến giáp Pháo Đài Tuyệt Địa: + 14400 Lực Chiến

- Thú cưỡi Kỵ Binh Tận Thế: + 45600 Lực Chiến

- Voucher Lễ Hội: Dùng để quay vật phẩm hiếm trong sự kiện Lễ Hội Hóa Trang

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy