ĐẶC HUẤN 7 NGÀY

 Thời gian: 7 ngày đầu mở server

 Điều kiện mở: Chuyển Sinh Lần 1 sẽ mở "Đặc Huấn 7 Ngày"

 Thông tin chi tiết:

- Trong vòng 7 ngày đầu mở server, hoàn thành thu thập 70 điểm tích lũy thí luyện sẽ nhận ngay Thú Cưỡi Bánh Xe Ảo Ảnh SSR siêu truất

- Mỗi ngày sẽ mở thêm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tích lũy thí luyện và tài nguyên ingame

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy