HỆ THỐNG VIP

 Khi Chiến Binh tiêu Kim Cương sẽ tăng cấp VIP, mỗi Kim Cương tương ứng với 1 điểm VIP.

 Khi điểm VIP đạt mốc nhất định, Chiến Binh sẽ tăng cấp VIP và nhận đặc quyền VIP tương ứng.

Tỉ lệ quy đổi: 1 KIM CƯƠNG = 1 EXP VIP

 Khi đạt mốc VIP bất kì, Chiến Binh còn nhận được Ruby dùng để mua vật phẩm tại shop Ruby

 

 

Đặc biệt: Cày chay vẫn có thể lên VIP => Mẹo cày chay lên VIP

ĐẶC QUYỀN VIP:

 VIP 0:

 VIP 1:

 VIP 2:

 VIP 3:

 VIP 4:

 VIP 5:

 VIP 6:

 VIP 7:

 VIP 8:

 VIP 9:

 VIP 10:

 VIP 11:

 VIP 12:

--------------------------------

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại:

Fanpage Cyber Fantasy

Group Cộng Đồng Cyber Fantasy