BG-1
BG-2
BG-3
BG-4
BG-5
Cyber-Storekit-B-1
Cyber-Storekit-B-2
Cyber-Storekit-B-3
Cyber-Storekit-B-4
Cyber-Storekit-B-5
nhanvat-1
Khung-clip
khung-chi-so
TEN-tien-phong
chi-so-1
TẤN CÔNG CẬN CHIẾN
skill-1
Huyết Sát
skill-2
Thẩm Phán
nhanvat-2
Khung-clip
khung-chi-so
TEN-Cuc-khach
chi-so-2
TẤN CÔNG TỪ XA
skill-5
Đĩa Ném
skill-6
Guitar
nhanvat-3
Khung-clip
khung-chi-so
TEN-am-nhan
chi-so-2
TẤN CÔNG CẬN CHIẾN
skill-3
Song Đao
skill-4
Kiếm Nhật